Skrót wiadomości – czwartek, 28 stycznia


Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

———————-

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) w styczniu spadł do 82,3 pkt. z 83,5 pkt. w grudniu – wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w styczniu wzrósł do 53,9 pkt. z 47,3 pkt. w grudniu – wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w styczniu o 1,8 pkt. do 162,8 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Inflacja wg HICP w Niemczech w I wyniosła 1,6 proc. rdr wobec -0,7 proc. miesiąc wcześniej – podało niemieckie Federalne Biuro Statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +0,5 proc.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w I 91,5 pkt. wobec 92,4 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 90,4 pkt. – podała Komisja Europejska w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w grudniu 2020 r. spadła o 0,8 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 2,1 proc., po korekcie z -2,0 proc. – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Produkt Krajowy Brutto USA w IV kwartale wzrósł o 4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk – podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano +4 proc.

Zapasy amerykańskich hurtowników w grudniu wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca – poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępny odczyt wskazał na wzrost zapasów o 0,2 proc. mdm.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w grudniu spadł do 82,47 mld USD z 84,82 mld USD miesiąc wcześniej – poinformował Departament Handlu w komunikacie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 847 tys. – poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 875 tys. wobec 914 tys. poprzednio, po korekcie z 900 tys.

Sprzedaż nowych domów w USA w grudniu wyniosła 842 tys. w ujęciu rocznym wobec oczekiwanych 865 tys. – poinformował Departament Handlu.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w grudniu wzrósł o 0,3 proc. – podała Conference Board.

BUDŻET, DŁUG

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 r. – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Przyjęto, że tegoroczny deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł.

GIEŁDA

Czwartkowy, blisko 16 proc. wzrost notowań CD Projektu sprawił, że WIG20 odrobił całość porannych strat i zakończył dzień zwyżką o 3 proc. Pozytywne nastroje były widoczne także w notowaniach KGHM, JSW i CCC, które odbiły po środowych spadkach.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 zwyżkował o 3,04 proc. do 1.987,83 pkt. WIG wzrósł o 2,38 proc. do 57.797,95 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,84 proc. do 4.100,86 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,82 proc. do 16.899,95 pkt.

SPÓŁKI

Popyt inwestorów przy okazji wejścia InPostu do indeksu MSCI wyniesie ok. 13 mln akcji. W przypadku indeksu FTSE Developed wyniesie ok. 4,8 mln akcji – ocenia Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

Grupa KGHM zakłada, że sprzedaż miedzi płatnej wyniesie w 2021 roku 566 tys. ton. Zgodnie z tegorocznym budżetem, KGHM Polska Miedź wyprodukuje 390 tys. ton miedzi w koncentracie i 573 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 385 tys. ton z wsadów własnych – podała spółka w komunikacie.

Mabion w ramach nowej, długoterminowej strategii finansowania działalności, planuje pozyskać inwestora strategicznego i i przeprowadzić dwie emisje akcji – podała spółka w komunikacie.

CI Games pracuje nad grą “Sniper Ghost Warrior Contracts 2” i chciałby wydać ją na jak najszerszą liczbę platform – poinformował w komunikacie prezes Marek Tymiński. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał, a obecnie trwają testy i wprowadzane są poprawki.

European High Growth Opportunities Securitization Fund może potencjalnie dofinansować działalność Brastera kwotą do 50,1 mln zł – poinformował Braster w komunikacie.

Zarząd ZPUE podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia nabycia do 622.542 akcji własnych w celu umorzenia, wystąpi do walnego o podjęcie uchwały w tej sprawie – podała spółka w komunikacie. Ponadto, spółka zawarła umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji.

Farmaceutyczna grupa Krka zakłada, że jej przychody w 2021 roku wyniosą 1,535 mld euro, a zysk netto ok. 265 mln euro – podała spółka w komunikacie.

Dekpol chce wyemitować do 50 tys. 3,5-letnich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Agora podjął decyzję o dokonaniu w czwartym kwartale odpisów i zwiększeniu rezerw w segmentach Reklama Zewnętrzna, Film i Książka oraz w spółce Agora. Łączny negatywny wpływ tych zdarzeń na wynik operacyjny grupy wynosi około 19,5 mln zł, a na wynik netto około 15,7 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622.542 akcji ZPUE po 176 zł za sztukę – poinformował w komunikacie DM Banku Handlowego. Akcje objęte wezwaniem stanowią ok. 44,47 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do ok. 34,59 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Unibep zawarł z firmą deweloperską przedwstępną umowę na realizację w systemie “pod klucz” kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo-rozrywkowym we Lwowie – podał Unibep w komunikacie. Wartość umowy to ok. 67,6 mln euro netto.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości – podała spółka w komunikacie.

Bumech zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przyrzeczoną umowę kupna udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia i spółce Mining Services and Engineering – podał Bumech w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5479 – poinformował NBP.

W najbliższych dniach złoty nie powinien się już osłabiać, a kurs EUR/PLN może stabilizować się w okolicy poziomu 4,53 – powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Ocenił, że otoczenie rynkowe sprzyja spadkom rentowności, przez co papiery 10-letnie mogą testować historyczne minima.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2091 USD i 126,20 JPY – podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA tanieje, pomimo silnego spadku jej amerykańskich zapasów – o prawie 10 mln baryłek – informują maklerzy.

Ceny miedzi spadają na giełdzie LME w Londynie w reakcji na obawy o wzrost gospodarczy w USA. Metal w dostawach 3-miesięcznych nieznacznie traci wobec 7.825,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji – informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

W portfelu krajowych akcji OFE przeważają spółki finansowe, w tym najmocniej banki – wynika z wyliczeń PAP Biznes. Niedoważają z kolei handel i usługi, w tym głównie zaliczane do tego sektora akcje producentów gier. Najsilniej sektor finansowy przeważa Allianz OFE, a PKO BP OFE niedoważa handel i usługi.

Średnie prowizje Amazona zaproponowane polskim sprzedawcom wydają się wyższe niż Allegro, choć kusić ich może perspektywa ekspansji za granicą. Po zmaterializowaniu się zapowiedzi wejścia Amazona na polski rynek, kurs polskiej platformy nie powinien kontynuować dużych zniżek – oceniają analitycy.

Zysk netto banków z GPW w IV kwartale wyniesie łącznie 1,6 mld zł, czyli będzie 46 proc. niższy niż rok wcześniej i 38 proc. niższy niż w III kwartale – wynika z ankiety PAP Biznes. Kwartał przyniósł odbicie się wyniku odsetkowego, wzrost wyniku prowizyjnego, ale jego obraz zdeterminowany będzie przez bardzo wysokie rezerwy na kredyty w CHF, które wynieść mogą łącznie około 1,8 mld zł.

Decyzja o zniesieniu od 1 lutego ograniczeń w galeriach handlowych jest korzystna dla spółek odzieżowych i obuwniczych. Pozytywnym zaskoczeniem jest zniesienie godzin dla seniora – oceniają analitycy.

Średnio- i długoterminowe perspektywy branży budowlanej są bardzo dobre – ocenił podczas czwartkowego Forum SGH prezes Budimeksu Dariusz Blocher. W perspektywie krótkoterminowej zmartwieniem mogą być wahania w ogłaszaniu przetargów.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wartość inwestycji venture capital w Polsce w 2020 roku wyniosła 2,1 mld zł – poinformował w czwartek w komunikacie PFR Ventures.

Ceny nowych samochodów osobowych w 2020 roku wzrosły o 10 proc. rdr – podał instytut Samar.

Liczba cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt w Polsce w ciągu 2020 roku wzrosła o 34 tys. do 457 tys. – podał w komunikacie Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Sieć perfumerii Douglas ogłosiła w czwartek, że ze względu na pandemię koronawirusa i gorsze wyniki sprzedaży w sklepach stacjonarnych zamierza do jesieni przyszłego roku zamknąć 500 z 2400 swoich sklepów w Europie.

Pandemia nie wpłynęła na pogorszenie jakości kredytów dla gospodarstw domowych, 95 proc. kredytobiorców, którym skończyły się moratoria, terminowo obsługuje swoje kredyty – poinformował prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa.

WYDARZENIA Z KRAJU

——————

Rząd wydłuża przeważającą większość obostrzeń epidemicznych do 14 lutego, a od 1 lutego otwiera galerie handlowe, muzea, galerie sztuki i znosi godziny dla seniorów – poinformował w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

W kwestii nauczania sytuacja pozostaje bez zmian; stacjonarne nauczanie obowiązuje tylko w klasach 1-3 w szkołach podstawowych; na pozostałych poziomach nauczania nadal edukacja zdalna – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Będziemy chcieli złożyć zamówienie na dodatkowe cztery, pięć milionów szczepionek od firmy Moderna – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub.r. o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

W środę w Monitorze Polskim opublikowano uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub.r. wraz ze zdaniami odrębnymi w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji. Wynika z niego m.in., że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 7.156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 389 osób, a liczba szczepień wyniosła 128.455 – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1.496.665 zakażeń, 36.443 zgony i 1.008.253 szczepienia.

To jedna z najlepszych wiadomości, jaką usłyszałem w ciągu ostatnich lat; pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników spoza Polski, a to pierwszy krok w drugą stronę – stwierdził szef PiS Jarosław Kaczyński pytany o zakup Polska Press przez PKN Orlen.

Niedługo przedstawimy nasze plany, będą daleko idące i ambitne, w dalszym ciągu prospołeczne, ale nastawione także na działania prorozwojowe – zapowiedział w czwartkowej rozmowie z telewizją “wPolsce.pl” wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 29 proc. badanych, deklarujących udział w głosowaniu, na Polskę 2050 Szymona Hołowni – 24 proc., na Koalicję Obywatelską – 21 proc. badanych – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

W pierwszej połowie stycznia poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego pozostało na niezmienionym względem grudnia poziomie 33 proc. – wynika z badania CBOS. Odsetek przeciwników działań obecnego rządu spadł o 2 pkt. proc., do 40 proc. Obojętny stosunek do obecnego rządu deklaruje 22 proc. badanych, o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Zapowiedź tego, co nam rząd przygotował jeśli chodzi o wielkość środków unijnych dla naszego regionalnego programu operacyjnego, trochę nas zaniepokoiła – powiedział w czwartek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, odnosząc się do propozycji podziału środków z UE na lata 2021-2027.

Zdaniem Fundacji Viva! wyrok, który zapadł w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, ws. transportu jagniąt z Podhala do Włoch jest przełomowy. Lekarze weterynarii Barbara Z. i Marek O. zostali uznani za winnych znęcania się nad zwierzętami – podała fundacja w komunikacie przesłanym PAP.

W przyszłym tygodniu Zamek Królewski oraz główne warszawskie muzea otworzą swe wystawy w reżimie sanitarnym. Wiadomość o otwarciu galerii i muzeów dla zwiedzających przyjmujemy z radością – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki Olga Gawerska.

W wieku 88 lat zmarł aktor Ryszard Kotys, znany m.in. z ról w filmach “Pokolenie” Andrzeja Wajdy, “Erratum” Marka Lechkiego i “Vabank” Juliusza Machulskiego, a także z serialu “Świat według Kiepskich”. Był związany m.in. z teatrami Stefana Żeromskiego w Kielcach i Stefana Jaracza w Łodzi.

W Warszawie na pl. Na Rozdrożu rozpoczął się protest po publikacji wyroku w sprawie przepisów dotyczących aborcji. Wśród demonstrantów jest liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Protest przeszedł przed Trybunał Konstytucyjny. w Warszawie przed budynkiem TK podczas protestu policja zatrzymała trzy osoby. Jak podano, wtargnęły one na teren Trybunału Konstytucyjnego. Strajk Kobiet informuje, że jedną z tych jest Klementyna Suchanow.

Tak nie damy rady funkcjonować, jesteśmy w katastrofalnej sytuacji – skomentowała PAP czwartkową decyzję rządu w sprawie przedłużenia obostrzeń dla np. hoteli, restauracji prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) Agata Wojtowicz.

Po czwartkowej decyzji rządu, która podtrzymuje m.in. zamknięcie stoków, branża narciarska obawia się, że wielu gestorów wyciągów nie przetrwa do kolejnego sezonu. Następuje koniec polskiej zimy; nie przetrwamy – komentuje Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (PSNiT).

Przedsiębiorcy rolni musieli sprzedać stado krów, gdyż Agencja Nieruchomości Rolnych wypowiedziała im dzierżawę ziemi, która była źródłem paszy dla stada. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że wypowiedzenie dzierżawy naruszyło prawo i skierował w sprawie skargę nadzwyczajną.

15 ampułek ze szczepionką przeciwko COVID-19 zniknęło z punktu szczepień w przychodni przy Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Policja stara się ustalić sprawcę lub sprawców kradzieży, będzie analizowała zapisy z kamer monitoringu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

———————-

Unijny mechanizm, którego szczegóły przedstawi w piątek KE, pozwoli na blokowanie eksportu szczepionek z kraju UE poza terytorium Wspólnoty; decyzje w tej sprawie będą podejmowały państwa członkowskie – przekazało w czwartek dziennikarzom źródło unijne.

Unia Europejska i AstraZeneca nie dokonały przełomu w kwestii opóźnionych dostaw szczepionek Covid-19, powiedziała komisarz UE ds. Zdrowia Stella Kyriakides po środowym spotkaniu z przedstawicielami firmy.

Koncern farmaceutyczny AstraZeneca zgadza się w zasadzie na szybkie upublicznienie przeredagowanej umowy z Unią Europejską w sprawie dostaw szczepionek przeciwko Covid-19 – podała w czwartek agencja dpa, powołując się na koła związane z Komisją Europejską. Według nich, trwają jeszcze rozmowy na temat tego, które fragmenty umowy zostaną ze względu na ich poufność zaczernione.

Koncern farmaceutyczny AstraZeneca bronił w czwartek skuteczności swojej szczepionki przeciwko Covid-19 u osób powyżej 65. roku życia. “Najnowsze analizy (…) potwierdzają skuteczność szczepionki w grupie osób powyżej 65. roku życia” – cytuje rzecznika grupy agencja AFP.

AstraZeneca Plc zapewniła japońskie ministerstwo zdrowia, że wyprodukuje w Japonii ponad 90 milionów szczepionek koronawirusowych – poinformował w czwartek rzecznik rządu Japonii.

Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały w czwartek, że przeprowadzone przez nie badania laboratoryjne sugerują, że ich szczepionka działa również przeciwko brytyjskiemu i południowoafrykańskiemu wariantowi SARS-CoV-2, choć w tym drugim przypadku – nieco słabiej.

Koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że wraz ze swym partnerem firmą biotechnologiczną BioNTech, rozpoczął prace nad dodatkową dawką opracowanej wspólnie szczepionki, chroniącą przed nowymi wariantami koronawirusa.

Nowy prezydent USA Joe Biden podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze znoszące zakaz otrzymywania funduszy federalnych przez organizacje międzynarodowe przeprowadzające i promujące aborcje. W ten sposób Biden cofnął decyzje podjęte w tym zakresie przez swego poprzednika Donalda Trumpa.

Wielka Brytania i Unia Europejska powinny wzmocnić sankcje na reżim Alaksandra Łukaszenki w związku z trwającymi na Białorusi represjami – wezwała w czwartek liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska podczas konferencji o przyszłości Białorusi.

Maseczki chirurgiczne, sprzedawane jako jednorazowe i będące najpopularniejszym środkiem ochronnym w czasie pandemii Covid-19, można prać w pralce i używać do pięciu razy – ogłosiło włoskie stowarzyszenie obrony konsumentów Altroconsumo. Jak podkreśliła organizacja, maseczki gwarantując ochronę przed koronawirusem stanowią zarazem poważne obciążenie dla środowiska.

W Niemczech, według ogłoszonych w czwartek danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) po raz pierwszy od końca października tak zwana zapadalność 7-dniowa na koronawirusa znajduje się poniżej progu 100. Jeszcze w grudniu wskaźnik ten przekraczał 197.

W Niemczech RKI poinformowało w czwartek o 17553 nowych infekcjach w ciągu jednego dnia. Ponadto w ciągu 24 godzin odnotowano 941 nowych zgonów. W ubiegły czwartek RKI odnotował 20 398 nowych infekcji i 1013 nowych zgonów w ciągu 24 godzin.

Rząd Niemiec planuje wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń dotyczących wjazdu do kraju z powodu pandemii Covid-19. Większość Niemców opowiedziała się za wstrzymaniem lotów do RFN – wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej YouGov.

Podczas czwartkowej debaty w Bundestagu na temat corocznego raportu niemieckiego ministerstwa gospodarki szef tego resortu Peter Altmaier zapewnił, że rząd udzieli poszkodowanym przez pandemię Covid-19 firmom dalszego finansowego wsparcia w kwocie 50 mld euro obok wyasygnowanych już 80 mld euro.

We Francji, w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 26 916 osób, na Covid-19 zmarło 350 osób – podała w środę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Od początku pandemii łączna liczba wykrytych infekcji wzrosła do 3 106 859, a zgonów do 74 456.

Wzrasta przeciążenie służby zdrowia, a praca zdalna jest jednym z najbardziej użytecznych środków walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – oznajmił w czwartek minister zdrowia Francji Olivier Veran podczas konferencji prasowej na temat sytuacji epidemicznej w kraju.

Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal powiedział w czwartek, że brytyjski wariant koronawirusa odpowiada obecnie za ok. 10 proc. przypadków wszystkich aktywnych zakażeń we Francji. Na początku stycznia było to 3,2 proc.

We Włoszech potrzebny jest “zdecydowany, zaprogramowany lockdown” przez cały miesiąc, najlepiej w lutym – oświadczył epidemiolog Francesco Forastiere. Jego zdaniem na taką potrzebę wskazuje nadal wysoka liczba zmarłych na Covid-19, po kilkuset dziennie.

Władze Madrytu opracowały skierowany do klasy średniej plan pomocy w opłacaniu czynszu za wynajem mieszkania. Ma to pomóc osobom, którym nie przysługują mieszkania socjalne – wyjaśnił burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida, cytowany przez gazetę „El Confidencial”.

Jest “bardzo mało prawdopodobne”, że Irlandczycy będą mogli w tym roku wyjechać na zagraniczne wakacje, ponieważ immunitet populacyjny raczej nie zostanie osiągnięty – powiedział w środę irlandzki wicepremier Leo Varadkar.

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła w czwartek przedłużenie surowych restrykcji przeciwepidemicznych do końca lutego. Według niej wiosną nie dojdzie do szybkiego łagodzenia ograniczeń ze względu na wykrycie nowych wariantów koronawirusa.

Brytyjski premier Boris Johnson mówił w czwartek w Szkocji, że dla większości jej mieszkańców debata na temat niepodległości nie jest istotna i podkreślił, że Zjednoczone Królestwo działając wspólnie może skuteczniej walczyć z pandemią Covid-19. Wizyta Johnsona w Szkocji jest odbierana jako próba zatrzymania przybierających tam na sile nastrojów secesjonistycznych. Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon ponownie zapowiedziała w zeszłym tygodniu, że będzie chciała doprowadzić do przeprowadzenia prawnie wiążącego drugiego referendum niepodległościowego.

Według danych ministerstwa zdrowia Słowacji opublikowanych w czwartek, w szpitalach przebywa 3560 pacjentów z covid-19, najwięcej od początku pandemii w marcu 2020 r. Słowacki minister zdrowia Marek Krajczi przekonuje, że dane te nie odzwierciedlają wprowadzonych niedawno restrykcji.

Rząd Węgier podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących w kraju obostrzeń epidemicznych do 1 marca – oświadczył w czwartek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej online.

Po wzrostach na początku roku w USA spada liczba wykrywanych dziennie przypadków SARS-CoV-2 oraz hospitalizacji z powodu koronawirusa. Liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie – w środę kolejny raz przekroczyła 4 tysiące.

Gubernator Andrew Cuomo wyeliminował w środę w stanie Nowy Jorku kilka „pomarańczowych stref” z zaostrzonymi restrykcjami epidemicznymi narzuconymi z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się Covid-19. Umożliwi to restauracjom oferowanie posiłków w zamkniętych pomieszczeniach

Carlos Slim, biznesmen, najbogatszy Meksykanin i jedocześnie jeden z najbogatszych ludzi na świecie trafił do szpitala z zakażeniem Covid-19 – poinformował w środę jego rzecznik Arturo Elias.

Moskiewski Sąd Obwodowy odrzucił w czwartek apelację prawników Aleksieja Nawalnego od decyzji sądu niższej instancji o umieszczeniu go na 30 dni w areszcie śledczym. Sam opozycjonista nazwał swoje aresztowanie “demonstracyjnym bezprawiem”.

Prezydent Władimir Putin powiedział w czwartek, że pandemia koronawirusa w Rosji “stopniowo się cofa”. Jego zdaniem skala zakażeń w kraju jest nawet czterokrotnie niższa niż w państwach europejskich pod względem liczby zachorowań na 100 tysięcy ludności.

Komunistyczne władze ChRL zaostrzyły retorykę wobec Tajwanu, ostrzegając w środę, że jego niepodległość „oznacza wojnę”. Pekin oświadczył też, że niedawne ćwiczenia chińskiej armii w pobliżu wyspy były odpowiedzią na prowokacje i zewnętrzne ingerencje

(PAP Biznes)

ana/ gor/ asa/

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *