Protesty wyborcze po wyborach prezydenckich 2020 – Ustrj i kompetencje


W czwartek o pnocy min trzydniowy termin na skadanie protestw wyborczych.

Do godz 16.00 w Sdzie Najwyszym zarejestrowao ok 226 protestw w tym protest obozu Rafaa Trzaskowskiego, ale kolejne 600 czekao jeszcze na rejestracj jak informuje Krzysztof Michaowski z biura prasowego SN.

Protesty mona byo zreszt jeszcze wysya poczt do pnocy 16 bm. i tu decyduje data stempla pocztowego. Najwicej mwi si o protestach wspieranych przez Platform Obywatelsk oraz protecie penomocnika komitetu Rafaa Trzaskowskiego Grzegorza Wjtowicza. – W naszym protecie zawarte s zarwno zarzuty dotyczce naruszenia konstytucji, czyli terminu zarzdzania wyborw, ale te dziaalnoci TVP i wspomagania przez ni jednego tylko z kandydatw, i dyskredytowania tylko Rafaa Trzaskowskiego – mwi Wjtowicz przy skadaniu protestu. W ocenie liderw PO nieprawidowoci wyborcze winny skoni Sd Najwyszy do rozwaenia uniewanienia wyborw.

Wrd licznych protestw zapewne bd zarzuty osb ktre np. wpisay si do spisu wyborcw nad morzem i nie uzyskay informacji, e w II turze te musieli tam gosowa a oni wrcili do domu. Czy gosujcych za granic, ktrzy nie dostali pakietu do gosowania korespondencyjnego.

W historii Polski nie zdarzyo si zreszt uniewanienie wyborw oglnopolskich, zdarzay si natomiast lokalne uniewania np. wyboru radnego, gdzie moe decydowa nawet jeden niewany gos. W tych wyborach Andrzej d Duda dosta ponad 422 tys gosw wicej ni Rafa Trzaskowski.

W protestach wyborczych chodzi owszem o indywidualne przypadki naruszenia prawa wyborczego czy nawet dopuszczenia si przestpstwo przeciwko wyborom, i to bdzie badane, czasem take w ledztwie, ale rwnie wana, a politycznie waniejsza jest kwestia czy gdyby nie byo tych nieprawidowoci to wynik wyborw byby inny.

I to na koniec tej trzytygodniowej procedury sdowej kontroli wyborw, skrconej w tych wyborach, na postawie opinii trzyosobowych skadw SN o trafnoci kadego protestu lub nie oraz Pastwowej Komisji Wyborczej caa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w cigu 21 od podania wyniku przez PKW, wic do 3 sierpnia, musi podj uchwa w sprawie wanoci wyborw.

Pojawiay si wprawdzie gosy czy ta izba zdoa rozpatrzy wszystkie protesty w terminie, i nie powstaaby kwestia ponownych wyborw (to nie jest nigdzie w prawie jasno zapisane), ale sdzia Aleksander Stpkowski, z tej Izby i rzecznik SN mwi, e nie ma takiej moliwoci.

Nie zanosi te by doszo do “zablokowanie ” tej Izby (skadajcej si jak wiemy z sdziw powoanych wedug ustanowionych przez obecna wikszo sejmow zasad) prawa zajmowania si sprawami wyborczym.

Badajca kilka pozww gwnie “starach” sdziw “stara” Izba Pracy SN nie zdecydowaa si na zawieszenie tych nowych sdziw, jak spekulowano, ale skierowaa pytania do Trybunau Sprawiedliwoci w Luksemburgu by orzek czy ma tak kompetencj. A odpowiedzi TSUE raczej nie bdzie w najbliszym czasie.
Źródło by [author_name]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *