Jak wyjś z impasu po orzeczeniu Trybunau Konstytucyjnego – Spr o aborcjPremier mwi o uspokojeniu sytuacji i wsplnej Polsce. Prezes PiS o ataku na nard. Lewica da braku kar za aborcj, a PSL wzywa do referendum. Na rod zapowiedziano kolejne protesty.

Bardzo gorcy dzie w Sejmie nie przynis duych zmian w zapowiedziach strony rzdzcej w sprawie rozwizania kryzysu wok regulacji antyaborcyjnych. Zaplanowany na rod strajk kobiet wspiera sejmowa opozycja, ale i prezydenci duych miast.

Jakie s realne moliwoci wyjcia z kryzysu? Liderka Oglnopolskiego Strajku Kobiet stawia spraw jasno i podkrela, e chodzi o cofnicie decyzji Trybunau Konstytucyjnego. Ale nie tylko. Proponujemy postulaty od ludzi. yczymy sobie, by owiadczenie pani Przybskiej (ogoszenie wyroku ws. aborcji red.) byo traktowane jako tylko owiadczenie mwia Lempart we wtorek. I podkrelaa, e protestujcy chc te m.in. prawdziwego TK, prawdziwego rzecznika praw obywatelskich i SN.

Sprawa aborcji moe te wrci do Sejmu, np. w postaci prac nad projektem Lewicy ustawy ratunkowej zakadajcej, e lekarze nie bd karani za wykonywanie aborcji, a rodziny za wsparcie kobiet. To zdaniem naszych rozmwcw mogoby przyczyni si do uspokojenia nastrojw.

Inna moliwa inicjatywa legislacyjna, ktr najpeniej wyuszczy prof. Andrzej Zoll, byy prezes TK, to kompromis polegajcy na ograniczeniu ustaw przesanki eugenicznej do aborcji. Wyczone byyby z niej przypadki nienarodzonych dzieci z zespoem Downa lub Turnera, majcych szans na w miar normaln egzystencj. Natomiast w przypadkach graniczcych z pewnoci, e dziecko umrze po porodzie, wiksz wartoci wedug Zolla jest ochrona kobiety przed cierpieniem. Wtedy matka powinna mc decydowa o aborcji. Sytuacje te byyby rwnowane lub zblione do zagroenia ycia matki i taka regulacja mogaby si obroni take w tym TK. Podobne rozwizanie sygnalizowa w poniedziaek wicepremier Jarosaw Gowin. Sprawa ma by konsultowana w Zjednoczonej Prawicy.

PSL proponuje niepublikowanie wyroku TK i rozpisanie referendum ws. kompromisu aborcyjnego. Zdaniem niektrych rozmwcw Rzeczpospolitej z opozycji to najlepsza droga wyjcia z impasu. Sk w tym, e TK zapowiedzia ju, e wyrok zostanie opublikowany w poniedziaek.

Koalicja Obywatelska owiadczya, e nie uznaje go za istniejcy. A prezydent Rafa Trzaskowski we wtorek zapowiedzia, e kobiety nie zostan bez pomocy. Szpitale miejskie bd funkcjonowa na mocy obowizujcego prawa. Nie ma orzeczenia pseudo-TK stwierdzi. Zapowiedzia wsparcie dla rodowego strajku.

We wtorek gos w sprawie aborcji zabra premier Mateusz Morawiecki. Sytuacja zagroenia dla ycia lub zdrowia kobiety nie jest objta tym wyrokiem, a wic te wszystkie kwestie, ktre niepokoj wielu ludzi, nie s tym objte przekonywa Morawiecki. Doda, e bdzie dy, by wszystkie kobiety byy objte programem bada prenatalnych. Zaapelowa o uspokojenie sytuacji i mwi o poszukiwaniu wsplnej Polski. W Sejmie za politycy PiS zadeklarowali, e poszerzony zostanie program Za yciem.

We wtorek wieczorem gos zabra Jarosaw Kaczyski. Ten wyrok jest cakowicie zgodny z konstytucj. Innego by nie mogo powiedzia prezes PiS w owiadczeniu, opublikowanym w mediach spoecznociowych. Komentujc protesty oceni, e ten atak ma zniszczy Polsk, ma doprowadzi do triumfu si, ktrych wadza w gruncie rzeczy zakoczy histori narodu polskiego tak jak dotd go postrzegalimy.

Source link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *