Ile zarobi członek komisji referendalnej?

Referendum ws. jednomandatowych okręgów wyborczych odbędzie się 6 września. Ile zarobi członek komisji referendalnej? Za dzień pracy można zarobić średnio 140 zł. We Wrocławiu za pracę przy referendum lokalnych członkowie obwodowych komisji zarobią więcej. Stawki oscylują od 160 do 200 złotych. Właśnie trwa nabór do obwodowych komisji referendalnych.

Od 140 do 200 złotych – tyle wynosi stawka za jeden dzień pracy przy referendum

Do pracy w obwodowych komisjach referendalnych można zgłaszać się do 7 sierpnia. Aby to zrobić, należy zwrócić się do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej (partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje), których wykaz jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Przepisy nie określają jednak sposobów rekrutacji oraz informowania o prowadzonym naborze. Te ustalane są przez konkretne miasta. Przykładowo we Wrocławiu zajmuje się tym Miejskie Biuro ds. Referendum Lokalnego.

Kandydatami na członków komisji muszą być osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy (ujęte w stałym rejestrze wyborców). Komisja liczy od 4 do 8 osób, w tym jedna wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych. Gdy kandydatów będzie więcej, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Ile zarobi członek komisji referendalnej?

Zryczałtowana dieta dla członków obwodowych komisji do spraw referendum za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników wynosi 140 zł. Stawka może być jednak większa, w zależności od miasta w którym przeprowadzone będzie referendum.

We Wrocławiu diety ustalono w zależności od pełnionej funkcji. Przewodniczący komisji zarobi 200 zł, 180 zł otrzyma zastępca przewodniczącego, natomiast członek komisji 160 zł.

Ogólnopolskie referendum odbędzie się w niedzielę 6 września. Polacy odpowiedzą w nim na 3 pytania: “Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”, “Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” oraz “Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Zagłosuj już dziś na stronie referendum .pl – zobacz: PYTANIA REFERENDALNE

Najnowsze artykuły z całej Polski dotyczące referendum ogólnopolskiego 6 września 2015 oraz referendów lokalnych zebraliśmy dla Was na stronie: WIADOMOŚCI REFERENDUM