Referendum Ogólnopolskie 2015 – kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy Referendum Ogólnopolskie 2015
Terminy wykonania poszczególnych czynności referendalnych określono w załączniku do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2015:

do 23 lipca 2015:
utworzenie odrębnych obwodów głosowania, ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

do 28 lipca 2015:
1) zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
2) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji obwodowych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika;

Referendum Ogólnopolskie 2015 – ważne daty dla kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

do 7 sierpnia 2015:
1) zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
2) zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione;

do 16 sierpnia 2015:
1) powołanie komisji obwodowych;
2) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach komisji obwodowych;
3) sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

od 16 do 23 sierpnia 2015:
składanie przez: żołnierzy, ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;

do 21 sierpnia do 4 września 2015:
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych;
do 22 sierpnia 2015 – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego;
do 28 sierpnia 2015 – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
do 1 września 2015 – składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

do 3 września 2015:
1) składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
2) składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

4 września 2015:
godz. 24:00 – zakończenie kampanii referendalnej;

6 września 2015
godz. 6:00–22:00 – głosowanie

Referendum Ogólnopolskie 2015 – kalendarz wyborczy został ustanowiony postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852).

Najnowsze wiadomości dotyczące Referendum Ogólnopolskie 2015 na stronie WIADOMOŚCI REFERENDUM