Edukacja seksualna w Polsce – czy faktycznie istnieje?

Polska jest jednym z nielicznych europejskich krajów, w którym edukacja seksualna w szkole niemalże nie istnieje. Młodzież swoją wiedzę na temat seksu czerpie przede wszystkim z internetu, filmów pornograficznych oraz znajomych. Edukacja seksualna w Polsce opiera się zatem na nieprawdziwym i komercyjnym przekazie branży porno lub na wiedzy równie nieświadomych, co oni sami, znajomych ze szkoły.

Aktualnie edukacja seksualna w Polsce została zastąpiona substytutem pod hasłem: zajęcia z Wychowania Do Życia w Rodzinie. Niestety jest to przedmiot bardzo mocno zideologizowany i często prowadzony przez katechetów. Podręczniki roją się od stereotypowych opinii na temat kobiet i mężczyzn oraz homofobicznych treści. Według wielokrotnych badań prowadzonych przez grupę edukatorów seksualnych Ponton, zajęcia bardzo często prowadzone są w sposób niekompetentny i nie odpowiadają oczekiwaniom młodzieży.

Czytaj:  RAPORTY GRUPY PONTON

Z raportów wakacyjnego telefonu zaufania grupy Ponton wynika, iż treści pornograficzne często wpływają na to, jak młodzież postrzega siebie oraz na ich postrzeganie seksualności w ogóle. Wielu młodych ludzi porównuje swoje narządy płciowe z tymi, jakie mają aktorzy filmów porno. Mają kompleksy i często są niezadowoleni ze swojego ciała. Innym, dramatycznym skutkiem braku edukacji seksualnej są ciąże nastolatek. Na karb złej edukacji seksualnej możemy złożyć także przypadki dzieciobójstw zdarzające się w Polsce oraz brak wsparcia dla kobiet i dziewcząt będących w niechcianej ciąży.

Jaka powinna być edukacja seksualna w Polsce? Przede wszystkim należy odejść od obowiązujących programów edukacyjnych, wiedza powinna dotyczyć nie tylko fizjologii, antykoncepcji  czy przebiegu stosunku płciowego. Młodzieży należy wytłumaczyć emocje, towarzyszące życiu seksualnemu. Edukacja seksualna powinna odmitologizować postrzeganie kobiet i mężczyzn a także pomagać młodym ludziom odróżnić medialny obraz, czyli to, co widzą w internecie, telewizji, filmach porno od rzeczywistości.

ZAPISZ SIĘ DO GRUPY I GŁOSUJ “ZA” LUB “PRZECIW” OBOWIĄZKOWA EDUKACJA SEKSUALNA W POLSCE

Ważnym elementem edukacji seksualnej w Polsce powinna być także wiedza na temat innych orientacji seksualnych i nauka szacunku dla inności. Jak potwierdzają liczne raporty, uczniowie o innych orientacjach seksualnych są często wyśmiewani i szykanowani.

Klaudia Rogowicz