Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – na czym polegają JOW-y / referendum Polska wrzesień 2015

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, w skrócie nazywane „JOW-ami” od czasu wyborów prezydenckich w maju 2015, wzbudzają w naszym kraju wiele emocji. Ich najwierniejszym orędownikiem jest Paweł Kukiz, który mocno forsował ten temat w swojej kampanii prezydenckiej 2015. Na stronie referendum.pl można się wypowiedzieć, czy popieracie ideę JOW-ów. Postaramy się także przybliżyć, na czym polegają Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. JOW – co to dokładnie jest?

Pytanie o JOW padnie podczas referendum Polska wrzesień 2015

Zobacz wiadomości o Jednomandatowych Okręgach Wyborczych

Głosuj na stronie referendum .pl za lub przeciw JOW Jednomandatowe Okręgi Wyborcze 

 

Aktualnie w Polsce podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz samorządowych, obowiązuje ordynacja proporcjonalna do Sejmu oraz większościowa do Senatu (JOW). Ordynacja proporcjonalna (w dużym uproszczeniu) polega na tym, iż w trakcie głosowania – chociaż oddaje się głos na konkretnego kandydata – zostaje on przeliczany na konto komitetu z listy którego startuje.

Mandat otrzymuje nie ten, kto uzbiera najwięcej głosów od swoich wyborców, lecz ten, który został „obsadzony” na najważniejszym miejscu na liście wyborczej. Na jego sukces pracują wszyscy pozostali członkowie partii, znajdujący się na niższych miejscach na listach wyborczych.
Mandaty przypadające danej liście okręgowej uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu z danej listy okręgowej, o pierwszeństwie rozstrzyga dopiero kolejność umieszczenia ich nazwisk na liście.

Natomiast zasadę funkcjonowania JOW-ów najprościej można scharakteryzować: „kto realnie zdobędzie najwięcej głosów, ten wygrywa i uzyskuje mandat”.

W Polsce zasada JOW obowiązuje jedynie w wyborach do Senatu. Podczas ostatnich wyborów do Senatu w 2011 roku, cały kraj został podzielony na 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. W każdym z nich obowiązywała zasada bezpośredniości wyborów, czyli to obywatele dokonywali ostatecznego wyboru, na kogo oddają swój głos. Mandat senatora uzyskiwał kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów (zasada większości). Ten rodzaj głosowania określa się również mianem wyborów jednostopniowych.
Okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu zostały wprowadzone w 2011 r. Wcześniej senatorów wybierano według ordynacji większościowej z 40 okręgami wielomandatowymi (od 2 do 4 mandatów).

Jednomandatowy system głosowania obowiązuje także w wyborach do rad gmin w gminach, niebędących miastem na prawach powiatu.
Wśród demokratycznych państw na świecie, w których obowiązującą ordynacją wyborczą są jednomandatowe okręgi wyborcze są: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Japonia i Australia.

Prezydent Polski, Bronisław Komorowski, ogłosił w Polsce na wrzesień 2015 referendum, w którym będziemy mogli zagłosować, czy jesteśmy ZA czy PRZECIW jednomandatowej ordynacji wyborczej.

Chcesz wskazać swoje poparcie już teraz? Głosuj w referendum .pl za lub przeciw Jednomandatowe Okręgi Wyborcze