Our minions are coding away as we speak

Przepraszamy, trwają prace nad stroną

Referendum.PL to strona na temat narzędzia demokracji bezpośredniej, które pozwala obywatelom na bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych kwestii społecznych i politycznych. Na stronie Referendum.pl znajdziesz kompleksowe informacje na temat tego, jak działa referendum, jakie są jego rodzaje oraz jakie są zasady jego przeprowadzania.

Niebawem dowiesz się, jakie kwestie mogą być przedmiotem referendum i jakie są wymagane procedury, by referendum zostało przeprowadzone. Na stronie Referendum.pl znajdziesz także informacje o wynikach przeprowadzonych referendów w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wiedzą na temat referendum i korzystania z tej formy udziału w życiu publicznym.

e-mail: kontakt@referendum.pl