Osiedla kompletne we Wrocławiu. Miasto konsultuje, kiedy można się spodziewać efektów?

Trwają konsultacje społeczne w drugiej odsłonie projektu pod nazwą Osiedla Kompletne realizowanego przez wrocławski magistrat. W tym roku głos mają mieszkańcy trzech osiedli. Miejscowi radni są zadowoleni, że taka inicjatywa ma miejsce, ponieważ oficjalnie wybrzmiewają teraz głosy dotyczące potrzeb mieszkańców, które oni podnoszą nierzadko od kilku lat w różnych pismach i wnioskach do urzędu. Być może teraz w końcu uda się je zrealizować.

Osiedle kompletne to takie miejsce, gdzie po prostu żyje się dobrze i nie brakuje tego, co ważne do codziennego funkcjonowania. Powinny znajdować się tam między innymi placówki edukacyjne, usługi czy miejsca do wspólnego spędzania czasu i dużo zieleni. Wiele wrocławskich osiedli na dzień dzisiejszy jest zaprzeczeniem tego ideału. To ma się jednak za jakiś czas zmienić. Kiedy? Konkretnie nie wiadomo, wszystko zależy od możliwości finansowych miasta. Póki co opinie są tylko zbierane i powstają z nich obszerne raporty.

Pilotaż był rok temu. Wyniki nikogo nie zaskoczyły

W ubiegłorocznej, pilotażowej, edycji Osiedli kompletnych o swoich potrzebach mówili mieszkańcy 4 obszarów: Jagodna, Jerzmanowa-Jarnołtowa, Maślic Małych i Śródmieścia Południowego. Wyniki ankiet i rozmów z urzędnikami w żaden sposób nie zaskoczyły jednak osiedlowych radnych.

Jagodno

Na Jagodnie mieszkańcy zaznaczyli, że w rozwoju ich osiedla konieczna jest budowa obiektów sportowych, parków, zieleńców i innych miejsc służących do relaksu. Priorytetem było także powstanie tramwaju oraz placówek edukacyjnych (szkoła i przedszkole).

– Wnioski z raportu nie były dla nas niespodzianką. Dokument potwierdził te rzeczy, o które rada stara się już od lat i często wielokrotnie zgłaszała wcześniej do miasta. Dobrze, że ten projekt powstał, bo unaocznił nasze potrzeby szerzej. Teraz będziemy powoli zabiegali o realizację postulatów mieszkańców. Wszystko zależy oczywiście od pieniędzy, jakie będzie na ten cel posiadał magistrat – mówi Małgorzata Konieczna, przewodnicząca rady osiedla Jagodno.

Maślice Małe

Mieszkańcy Maślic zwrócili natomiast uwagę podczas zeszłorocznych konsultacji, że na ich osiedlu brakuje miejsc spotkań (na przykład na powietrzu, parków, zieleńców itp.), a także takiego lokalnego centrum, czegoś w rodzaju ryneczku, gdzie znalazłaby się poczta, szkoła, dom kultury i inne potrzebne usługi. Wówczas w celu załatwienia codziennych spraw nie trzeba by wyjeżdżać poza osiedle. Jako istotna kwestia wskazana została także komunikacja: zarówno piesza i rowerowa, jak i zbiorowa. Mieszkańcy chcieliby, aby na osiedlu powstało więcej chodników i dróg rowerowych łączących różne jego części, a także tramwaj i lepiej zorganizowane połączenia autobusowe (nie tylko do centrum, ale także na przykład wzdłuż AOW).

– Wyniki ankiet absolutnie nas nie zaskoczyły. Od 2017 roku prowadzimy spotkania i dyżury dla mieszkańców, wiedzieliśmy więc znacznie wcześniej, co prawdopodobnie zostanie wskazane jako największe bolączki i priorytety do realizacji. Dobrze jednak, że z naszymi mieszkańcami spotkali się urzędnicy z magistratu podczas spacerów po osiedlu. Po pierwsze, czasami ważne jest, aby wyjść zza biurka i zobaczyć, jak dany problem wygląda w terenie. Poza tym, jeśli jakiś pomysł nie mógł być wzięty pod uwagę na przykład z powodów formalnych, czy uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego, mieszkańcy od razu otrzymali wyjaśnienia od ekspertów – mówi Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu osiedla Maślice.

Projekt osiedla kompletnego na Maślicach to rewizja planów, które były do tej pory. Nie wydarzyło się jeszcze nic spektakularnego, podjęte zostały natomiast pierwsze działania związane z sugestiami mieszkańców.

Jedną działkę, gdzie miały powstać mieszkania, przeznaczono na parking, a w planach zagospodarowania przestrzennego w miejscach na edukację uwzględniono różne elementy edukacyjne, których na osiedlu brakuje (żłobki, przedszkola, szkoły). Rada osiedla od 2017 roku zabiegała o utworzenie na Maślicach Centrum Aktywności Lokalnej – teraz dzięki sugestiom mieszkańców, wybrano jego lokalizację. Stanie ono przy ul. Suwalskiej.

Osiedlowi radni podkreślają, że chociaż potrzeby mieszkańców zawarte w ankietach, są znane miastu od dawna, bo były artykułowane w różnych wnioskach składanych przez nich do magistratu, dobrze, że taki program, jak osiedla kompletne, powstał. Dzięki temu wszystkie wnioski i plany zostaną zebrane w jednym miejscu i być może dzięki temu szybciej uda się je zrealizować. Oni też będą mogli w przyszłości korzystać z tego raportu jako argumentu, że dana inwestycja jest na ich terenie konieczna.

Czym są osiedla kompletne?

Tworzenie osiedli kompletnych podzielone jest na trzy etapy. Najpierw urzędnicy starają się poznać potrzeby mieszkańców w ramach konsultacji społecznych i spotkań. Nie wszystkie pomysły można oczywiście wziąć pod uwagę i w przyszłości zrealizować. Muszą być one zgodne m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i innymi uwarunkowaniami. Drugi etap to prace projektowe. Kończy się on oceną publiczną. Później wprowadza się zmiany związane ze zgłoszonymi uwagami i ostateczne wyniki publikuje w opracowaniu pt. „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych”.

Projekt koncentruje się głównie wokół 5 bloków tematycznych:

  • tożsamość, czyli w skrócie  – miejsca lub obiekty symboliczne dla lokalnej społeczności, pamięć osiedla,
  • przestrzeń publiczna i zieleń  – miejsca szczególnie ważne, centralne, służące spotkaniom i spędzaniu czasu
  • zamieszkiwanie  – standard, typ, komfort, technologia i ekologia zamieszkiwania,
  • przedsiębiorczość i usługi – wyposażenie osiedla w usługi, cenne działalności,
  • przemieszczanie się – poruszanie się po osiedlu i powiązania zewnętrzne, w tym infrastruktura dla pieszych, rowerzystów i transport publiczny.

– Należy jednak pamiętać, że nie jest to program inwestycyjny, a planistyczny. Pomysły, rozwiązania i wytyczne w nim zawarte mogą być realizowane w różny sposób, np. poprzez działania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, inicjatyw podejmowanych przed Rady Osiedli. Ma to ułatwić ich planowanie i koordynację. Innymi słowy, jest to wspólnie z mieszkańcami, wypracowana baza kierunków i potrzeb rozwoju osiedla, które będą pomocne dla wszystkich, którzy chcą podejmować działania inwestycyjne lub realizować projekty społeczne czy kulturalne w skali osiedlowej. Z wytycznych tych, korzystają m.in. jednostki miejskie realizując zadania publiczne (choćby na etapie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) jak również, mamy nadzieję, inwestorzy, których będziemy do tego zachęcać – wyjaśnia Tomasz Myszko-Wolski z urzędu miasta we Wrocławiu.

Obecnie trwają konsultacje dotyczące trzech jednostek urbanistycznych (osiedli lub ich części):

  • Nowy Dwór – obszar obejmujący zarówno wysokie bloki, jak i domki jednorodzinne,
  • Krzyki Zachód – dynamicznie rozwijający się teren pomiędzy Kleciną, Grabiszynkiem i Borkiem, gdzie buduje się sporo nowych domów,
  • Zakrzów Centrum – czyli środkowa część Zakrzowa granicząca częściowo z Psim Polem. Zachowany jest tutaj historyczny charakter dawnej wsi, dominują domki jednorodzinne.

Tegoroczne konsultacje dotyczące osiedli kompletnych trwają do 31 sierpnia 2020 roku. Dla każdego osiedla, które bierze w nich udział, ustalono osobny harmonogram. Chętni mogą wypełnić e-formularz i wziąć udział w e-spotkaniu dotyczącym swojego miejsca zamieszkania. Szczegóły na stronie internetowej Wrocław rozmawia.

WideoŹródło by [author_name]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *