Stanie antyaborcyjny baner. Autorzy: Najwikszy na świecie – Spr o aborcjPrzy jednej z autostrad stanie billboard z hasem “Aborcja nie jest dobra”. Pomysodawcy akcji twierdz, e bdzie liczy setki metrw kwadratowych powierzchni. Rozpocza si zbirka pienidzy – informuje Onet.pl

Pomysodawc akcji jest ks.Rafa Jarosiewicz z fundacji SMS z Nieba. Duchowny w przeszoci organizowaorganizowa wielotysiczne rekolekcje na Stadionie Narodowym.

Ksidz w rozmowie z Onetempowiedzia, e pomys postawienia ogromnego billboardu zrodzi si kilka lat temu, a teraz otrzyma zgod na postawienie baneruprzy jednej z gwnych autostrad w kraju. Wczeniej kilkukrotnie spotka si z odmow.

– Niewierzce panie cierpi czsto jeszcze bardziej, gdy zaguszony bl si odzywa. Jako ksidz, do ktrego przychodz kobiety zdruzgotane tym, co zrobiy, abortujc swoje dziecko, proszc, aby przestrzega mode dziewczyny nie chc ich zostawia samych. Skoro tak wiele medialnych koncernw na ten temat milczy i boi si wychodz na ulic! Dlatego zorganizowalimy zrzutk na t inicjatyw, aby mogli si w ni wczy take Ci, ktrzy znaj problem, a dzi s marginalizowani i usunici z przestrzeni publicznej – tumaczy duchowny.

Pomysodawcy nie informuj, gdzie stanie billboard. Zapowiadaj, e jeeli uda si zrealizowa cel, bdzie go mogo zobaczy nawet 5 mln kierowcw
Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *