Prawo i Sprawiedliwoś poszo za ciosem – Spr o aborcjPo opublikowaniu wyroku TK wadza chciaaby zagodzi jego wymow.

Jednak opozycja, a przede wszystkim aktywistki i aktywici Oglnopolskiego Strajku Kobiet, s innego zdania. Ju w rod wieczorem w 51 miastach w Polsce odbyy si pierwsze spontaniczne demonstracje po ogoszeniu uzasadnienia do wyroku. Opublikowano go o 23.15. Na pitek 29 stycznia liderki OSK zapowiadaj huczne witowanie” setki, czyli stu dni od wydania werdyktu w sprawie stwierdzenia niezgodnoci z konstytucj przesanki pozwalajcej na przerwanie ciy w przypadku cikich i nieusuwalnych wad podu. Z uzasadnienia wynika, e prawdopodobiestwo takich wad albo nieuleczalnej choroby zagraajcej jego yciu nie jest wystarczajce dla dopuszczalnoci pozbawienia ycia czowieka w okresie prenatalnym”, a wskazanie na potencjalne obcienie dziecka wadami ma charakter eugeniczny”.

Wok tekstu uzasadnienia narastaj wtpliwoci. Nieprawd jest, jakoby sdziowie Trybunau Konstytucyjnego odmawiali podpisania uzasadnienia do wyroku” podkrelio w czwartkowym owiadczeniu biuro prasowe TK. Jednak jeden z sdziw, Jarosaw Wyrbak, zamieci w swoim uzasadnieniu zdania odrbnego, sowa: Zdecydowanie nie akceptuj trybu, w jakim uzasadnienie zostao uksztatowane”. I owiadczy, e w dokumencie zmieniono gwne motywy rozstrzygnicia bez dyskusji i gosowania czonkw skadu.

Ratunkowo i docelowo

Zdaniem wielu prawnikw werdykt dotknity jest te wad prawn. Chodzi o Krystyn Pawowicz, ktra jako sdzia podejmowaa decyzj w sprawie wniosku, pod ktrym jeszcze jako pose bya podpisana.

Dzie po opublikowaniu wyroku w Dzienniku Ustaw siy polityczne przedstawiy pomysy dotyczce tego, co dalej”.

Najnowszy polityczny projekt to pomys PSL-Koalicji Polskiej. Wadysaw Kosiniak-Kamysz zapowiedzia zoenie projektu przywracajcego dawny kompromis aborcyjny. W tym momencie do gry musi wej racjonalna opozycja. Proponuj dwa rozwizania. Ratunkowe i docelowe. Po pierwsze, przyjcie ustawy przywracajce trzy przesanki umoliwiajce przerywanie ciy w Polsce powiedzia Kosiniak-Kamysz. Jak doda, czas pandemii i podjcie takiego wyroku to wyraz gupoty i bezmylnoci wadzy. Lider PSL zapowiedzia te, e docelowe rozwizanie to rozpisanie referendum w sprawie aborcji ju po wygaszeniu pandemii.

Z niektrych bada opinii, jak grudniowego IPSOS dla portalu oko.press, wynika, e wikszo Polakw chciaaby liberalizacji ustawy, a nie powrotu do kompromisu”. Lewica zapowiada wic zbieranie podpisw pod przygotowanym ju projektem.

Wyj z zamraarki

Wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat przypomniaa, e w padzierniku 2020 r. Lewica zoya projekt tzw. ustawy ratunkowej, ktra dekryminalizuje pomoc w przerywaniu ciy. Wzywamy dzisiaj ca opozycj, wszystkie partie, rwnie te z prawa, do poparcia tego projektu apelowaa. Dzisiaj zoylimy wniosek do pani marszaek o nadanie numeru druku temu projektowi, wyjcie go z zamraarki i wczenie go pod obrady dodaa.

Lewica zwrcia si te wprost do innych politykw opozycji, m.in. do przewodniczcego PO Borysa Budki oraz lidera Polski 2050 Szymona Hoowni, ktrym zostay rwnie resztki sumienia i resztki empatii, eby ten projekt poparli”. Hoownia nazwa publikacj wyroku atakiem na polsk racj stanu”. A posanka Barbara Nowacka KO/Inicjatywa Polska, podkrelia w TVN24, e dzi ju s organizacje, ktre zbieraj pienidze, eby pomc dziewczynom wyjecha za granic i tam dokona zabiegu legalnej aborcji”.

Swoj propozycj przypomniaa te Solidarna Polska. Minister w KPRM Micha Wjcik ogosi, e przekaza wadzom Zjednoczonej Prawicy projekt ustawy wprowadzajcy wsparcie dla kobiet w ciy. W listopadzie Zbigniew Ziobro i jego politycy zapowiedzieli ustaw, w ktrej wprowadza si m.in. obowizkowe kierowanie kobiety do poradni psychologicznej i do hospicjum perinatalnego, jeli lekarze stwierdzili wad letaln podu. Jak pisaa Rzeczpospolita”, moliwe jest poszerzenie programu Za yciem”. W portalu Do Rzeczy mwi o tym pose PiS Piotr Uciski, jeden z autorw wniosku do TK.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *