Marcin Matczak: Ludzie zrozumieli, że Polska jest popsuta [WYWIAD]


Ktoś może mieć pogląd, że aborcja jest zła, ale jeśli chce przekonać do tego drugą osobę, potrzebuje umiejętności perswazji i dyskusji, a nie wykorzystywania silnej ręki prawa, by ludzi do czegoś zmusić – mówi Marcin Matczak, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, a także profesor na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Matczak opowiada, w jaki sposób doszło do rozmontowania systemu sądownictwa
  • Wyjaśnia też, dlaczego aktualne protesty są tak ważne w spoglądaniu na przyszłe wybory
  • Matczak twierdzi, że ws. aborcji “Kościół katolicki zachował się jak paser”. “Paser korzysta z czyjegoś przestępstwa” – tłumaczy
  • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onet

Jan Tracz: W jaki sposób zareagował pan na decyzję Trybunału Konstytucyjnego?

Marcin Matczak: Poruszyła mnie. To jest bardzo brutalna i smutna konsekwencja tego, co przez ostatnie pięć lat działo się w polskim sądownictwie. To, co Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku zrobiło z polskim wymiarem sprawiedliwości (w szczególności z Trybunałem Konstytucyjnym i podziałem władzy), można by było przyrównać do sytuacji medycznej, w której likwiduje się system szczepień. Każdy, kto zajmuje się danym systemem zawodowo (lekarze szczepionkami, prawnicy trójpodziałem władzy), wie, po co on jest, ale nagle przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi: “ten system ma wady”. My doskonale wiemy o tym, oba systemy nie są w pełni idealne, ale dochodzi do momentu, w którym ktoś te mechanizmy likwiduje.

Jeżeli się zlikwiduje system szczepień, to jeszcze przez jakiś czas wszystko wygląda normalnie, zachowujemy wcześniejszą odporność. Jednak ktoś w końcu zacznie chorować i umierać. Tak samo jest z ingerowaniem w system ochrony konstytucyjnej. Pozornie na początku jest tak samo jak ze szczepieniami: kwestie konstytucyjne są dla większości zupełnie abstrakcyjne i wydaje się, że nie mają wpływu na nasze życie. Nadchodzi jednak w końcu czas, kiedy zepsucie systemu daje złe konsekwencje. I takim momentem było dla mnie tzw. rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, czyli moment, kiedy rozmontowanie abstrakcyjnego systemu zaczęło dawać bardzo konkretne i bolesne dla ludzi konsekwencje.

Marcin Matczak

Foto:

Piotr Molecki

/

East News

Orzeczenie pana zaskoczyło?

Przykro mi to mówić, ale ja wcale nie byłem zaskoczony. Prędzej czy później musiało dojść do decyzji TK, która jest tak naprawdę narzuceniem większości woli mniejszości. Po to się między innymi rozkręca na części systemy obowiązujące w demokracji, żeby mniejszość mogła narzucać coś większości. Dlatego właśnie teraz mamy decyzję, z którą 75 proc. Polaków się nie zgadza i pół miliona ludzi wychodzi na ulicę. Dla mnie jest to naturalna konsekwencja rozmontowywania systemu, które zaczęło się pięć lat temu i postępowało aż do dzisiaj.

Dlaczego to wszystko jest takie ważne i obywatele powinni być tego świadomi?

Musimy cofnąć się nieco w historii. Generalnie demokracja, jako ustrój, polega na tym, że większość podejmuje najważniejsze decyzje. Jest jednak w samym ustroju pewne ryzyko. Wyobraźmy sobie społeczeństwo kanibali: w demokracji kanibali 51 proc. mogłoby zdecydować, by zjeść 49 proc. pozostałych. I to jest problem filozoficzny: jak mamy zabezpieczyć w demokracji mniejszość przed przemocą większości. I choć przykład kanibali jest abstrakcyjny, to historycznie najbardziej dramatycznym przykładem takiej przemocy były nazistowskie Niemcy i III Rzesza. To jest przykład państwa, w którym większość wyizolowała i zabiła mniejszość – ludzkość doświadczyła tego w połowie XX wieku. Żeby to się nigdy nie powtórzyło, musieliśmy wzmocnić mechanizmy, które rozwiązują ten problem demokracji. I tym systemem jest silna konstytucja i silny sąd konstytucyjny. W systemie państwa ten sąd (u nas Trybunał Konstytucyjny) ma jedno zadanie – chronić aktualną mniejszość przed przemocą większości. Najlepiej za pomocą niezależnego arbitra, który może udowodnić, że większość nie ma racji, że to, co w tym momencie robi, jest niezgodne z konstytucją i poprosić o uchylenie atakującej mniejszość ustawy.

Jak to się ma do sytuacji w Polsce?

Pięć lat temu u nas nastąpił demontaż tego systemu, w tym sensie, że większość, która wygrała wybory, po pierwsze stwierdziła, że nie czuje się związana z zasadami konstytucji, a po drugie nielegalnie przejęła kontrolę nad sądem konstytucyjnym, powołując tam swoich ponadprogramowych sędziów (tzw. dublerów). W ten sposób aktualna większość parlamentarna uzyskała nad nim kontrolę i w pewnym sensie wykastrowała ten trybunał. On już nie jest obrońcą mniejszości, tylko staje się przedłużeniem woli większości.

Zwróćmy choćby uwagę na to, co się stało w przypadku ustawy antyaborcyjnej: sprawę postawiono na głowie. Obecna większość mogłaby zmienić tę ustawę w parlamencie, czyli przedstawić propozycję ustawy i zaprosić wszystkich do dyskusji. Oczywiście w takiej formule nigdy by do tego nie doszło. Już raz tak próbowali zrobić i wtedy był pierwszy czarny marsz. Również w debacie publicznej nie dałoby się tego projektu zmian w ustawie aborcyjnej obronić, więc większość złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby zmienić prawo jego rękami. A podkreślam, w normalnych państwach to właśnie mniejszość (opozycja) udaje się do trybunału. Większością w tym przypadku są posłowie PiS-u, którzy powiedzieli mniej więcej tak: “Nie chcemy tego zrobić w sposób otwarty, bo wszyscy się na nas rzucą, dlatego prosimy was, sędziów, abyście wy to zrobili. Wtedy będziemy mogli wszystkim wytłumaczyć, że to nie my, tylko ta konstytucja tak każe, tak mówi prawo”. Ta cała manipulacja spowodowała zachwianie systemu, który potrzeby człowieka łączył z wartościami prawnymi

A jak powinno być?

Generalnie w państwie demokratycznym powinno być tak, że prawo zawiera wartości, które są bliższe większości ludzi – są one zawarte w konstytucji i te wartości realizuje Trybunał Konstytucyjny. Jeśli spojrzymy na badanie opinii publicznej, że tego typu decyzja nie jest uznawana przez większość obywateli – 75 proc. ludzi jej się sprzeciwia. I to jest chore, bo pokazuje, że prawo staje się obce ludziom. I ludzie to przejrzeli, nie zgadzają się na takie manipulacje. Rozmontowanie systemu pokazuje, że mniejszość ortodoksyjna, katolicka, wykorzystując to pęknięcie systemu, narzuciła swoją decyzję większości. A ta się z nią nie zgadza i dlatego wychodzi na ulicę. Tak państwo nie powinno funkcjonować.

Obowiązuje domniemanie konstytucyjności, ustawę może zmienić jedynie Trybunał, do tego TK nie ma wyższej instancji, więc decyzja w żaden sposób nie może zostać zakwestionowana na polu europejskim, międzynarodowym. Jakie rozwiązania proponuje pan w zaistniałych sytuacjach? Zarówno jeśli chodzi o problem systemowy, jak i niezadowolenia publicznego.

Właściwie nie ma dobrego rozwiązania dla sytuacji związanej z ustawą antyaborcyjną. Można sobie wyobrazić sytuację, że premier rządu nie publikuje tego rozstrzygnięcia TK. Dopóki to rozstrzygnięcie nie zostanie opublikowane, nic się w prawie dotyczącym aborcji nie zmieni. Jeśli zostanie, to publikacja od razu wytnie fragment ustawy związany z aborcją z powodu wad płodu i nie będzie ona już dopuszczalna. Wynika to z tego, że Trybunał jest negatywnym ustawodawcą i działa dokładnie w ten sposób: eliminuje uchwalone prawo. Publikacja uchyli więc jeden z wyjątków od ogólnego zakazu aborcji, a tym samym cała regulacja aborcji stanie się o wiele surowsza: zamiast w trzech przypadkach, aborcja będzie dopuszczalna tylko w dwóch (gdy ciąża pochodzi z przestępstwa, np. gwałtu, i gdy jest zagrożenie dla życia lub zdrowia matki). Ale gdyby nie opublikowano tego rozstrzygnięcia, wtedy wytworzy się w Polsce taki zwyczaj, że jeżeli komuś nie podoba się wyrok TK, to sobie może zdecydować, że nie ma on żadnego skutku. I to jest zabójstwo dla państwa!

Trzeba pamiętać przy tym, że w sprawie przed Trybunałem to parlament i rząd są w pewnym sensie oskarżonymi, przez to, że wydali prawo niekonstytucyjne. Nie może być tak, że oskarżony mówi: “A mnie się ten wyrok nie podoba, ja go nie opublikuję i nie będę przestrzegał”. Abstrahując od ostatniego wyroku – z którym sam się nie zgadzam – trzeba podkreślić, że polityk (np. premier) nie może decydować, czy wyrok trybunału publikować, czy nie publikować, bo wtedy on sam staje się trybunałem. Dlatego to rozwiązanie nie wchodzi w grę.

Drugie rozwiązanie jest trochę lepsze. Mianowicie można sobie wyobrazić, że parlament uchwala teraz kolejną ustawę dotyczącą aborcji. Ona korzysta z domniemania konstytucyjności, więc nawet jeżeliby dokładnie przywróciła to samo, co było wcześniej, to będzie tak długo obowiązywać, aż ktoś nie zaskarży jej ponownie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nikt jej nie zaskarży, to doprowadzi to do sytuacji, jakby tego wyroku w ogóle nie było. Jednak jest to także w pewnym sensie chore rozwiązanie, ponieważ jeśli ta władza uważa, że obecny Trybunał jest legalny, i on powiedział, że jedna z przesłanek aborcji jest niezgodna z konstytucją, to dlaczego parlament miałby uchwalać nową ustawę, która miałaby zawierać taką samą przesłankę?

Prawo lubi precedensy. Jeśli ta władza spróbuje zneutralizować rozstrzygnięcie TK przez powtórne uchwalenie ustawy, która już raz została uznana za niezgodną z konstytucją, to stworzy niebezpieczny precedens. Za dziesięć lat ktoś inny będzie przy władzy i powie, że przecież już raz tak było, że pojawił się wyrok TK, ale władza polityczna go zignorowała i uchwaliła ustawę identyczną z tą, którą TK zakwestionował. I ta władza za 10 lat też wyda sobie nową, dokładnie taką samą ustawę, i w ten sposób zlekceważy wyrok Trybunału. To jest także psucie państwa, bo wyroki powinno się szanować.

Pańskie propozycje nie napawają optymizmem.

Tak, te rozwiązania są złe. Trzeba podkreślić, że nie ma żadnej instancji odwoławczej od tego, o czym zdecyduje TK. Jest tak, ponieważ musi być w państwie jakiś sąd, który ma miano sądu “ostatecznego”,,ktoś musi podejmować ostateczne decyzje. Dlatego nie ma możliwości zaskarżenia tej decyzji. Mnie się wydaje, że z tych rozwiązań najmniejszym złem jest uchwalenie nowej ustawy. Lecz to wciąż zło, a więc i psucie państwa. Jedyne całkowicie zgodne z prawem rozwiązanie to zmiana konstytucji, czyli zmiana przepisu art. 38, który dotyczy ochrony życia. Do tego potrzeba jednak silnej, ponadpartyjnej koalicji, którą trudno sobie w sytuacji tego konfliktu wyobrazić.

Gdyby jednak udało się zmienić konstytucję, ten “wyrok” TK stałby się całkowicie legalnie nieaktualny. Ewentualnie mamy opcję referendum, a te w Polsce są dwa: konsultacyjne i konstytucyjne. To pierwsze na nic się nie zda, jedynie by pokazało, to, co już wiemy: że ludzie są oburzeni i sprzeciwiają się decyzji Trybunału. Drugie wymagałoby zmiany konstytucji, a do tego w obecnej sytuacji nie dojdzie. Nie mamy zatem tak naprawdę żadnego dobrego rozwiązania – kiedy system jest tak podziurawiony, trudno jest go załatać. Prosta analogia: można łódź przedziurawioną łatać taśmą klejącą, ale to niestety w ogóle nie działa.

Ten wyrok to bardzo prywatna i czuła sprawa, dotykająca życia prywatnego wszystkich obywateli. Czy uważa pan, że sądy powinny decydować o takiej materii?

Nie powinny. Wynika to z następującego faktu: to są sprawy tak głęboko dotykające każdego z nas, że ich rozstrzygnięcie powinno brać pod uwagę coś bardzo ważnego, tzw. spokój społeczny. On jest wartością konstytucyjną! Dlatego o tak delikatnych sprawach powinni decydować wybieralni reprezentanci narodu, czyli parlament, bo wtedy jest większa szansa, że taka decyzja będzie zapewniać lepsze zespolenie narodu z prawem. Stąd jest to dziwne, że nasz parlament tego nie zrobił, chociaż mógł: PiS ma przecież w nim większość. W Stanach Zjednoczonych był kiedyś sędzia Sądu Najwyższego, nieżyjący już Antonin Scalia. Był ortodoksyjnym katolikiem, miał dziewięcioro dzieci, wielki patriota o poglądach prawicowych. I ten człowiek mówił, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie powinien decydować o aborcji, tylko powinni robić to ludzie poprzez parlamentarzystów. Mimo że on miał władzę sędziowską, mógłby sam ustanawiać prawo. Uważał tak dlatego, że sąd (w Polsce jest to piętnaście osób, w USA dziewięć) nie jest reprezentacją całego narodu. Spójrzmy choćby, ile kobiet jest w tym sądzie…

Tak ważne decyzje powinny być zatem ustalane przez reprezentantów wybieranych przez naród. Ta cała sprawa z wykorzystaniem Trybunału, zrobieniem tego cudzymi rękami, jest też manipulacją, ponieważ parlamentarzyści bali się podjąć decyzję, by nie musieć odpowiadać przed ludźmi. Zależało im, by dyskusja nie toczyła się przed podjęciem decyzji (tak jest w parlamencie), ale właśnie po, gdy klamka zapadła. Absolutnie jestem zdania, że taka sprawa powinna być rozstrzygnięta w parlamencie, nie w sądzie. Gdyby tą sprawą miał zajmować się cały parlament, to do tak kontrowersyjnej decyzji by nie doszło. Te protesty zdarzyłyby się przed podjęciem decyzji, a nie po, bo taki właśnie jest proces w parlamencie – na początku mamy inicjatywę ustawodawczą, następnie publiczną dyskusję, w czasie której opozycja może się wypowiedzieć, ludzie mają okazję pójść przed sejm i pokazać władzy, co myślą. Puszczenie tej sprawy przez Trybunał jest naruszeniem logiki systemu, tak się po prostu nie robi. Parlamentarzyści mogli odważnie zadecydować w tej sprawie, a puścili to bokiem. Stchórzyli.

Jest pan stałym uczestnikiem warszawskich marszów – w jaki sposób dokładnie wspiera pan całą inicjatywę? Czy inaczej jako radca prawny, a jeszcze inaczej jako osoba prywatna? Oddziela pan te dwie kwestie?

Każdy z nas pełni funkcje społeczne i każdy z nas jest prywatną osobą. Może zdarzyć się tak, że ktoś prywatnie ma inne poglądy, niż może to wynikać z pełnionej przez tę osobę funkcji publicznej. Moim zdaniem tak powinni funkcjonować sędziowie. W tej sprawie problemem jest to, że sędziowie nie poszli drogą sędziego Kieresa, który osobiście twierdzi, że aborcja jest czymś złym, ale jako sędzia czyta uważnie konstytucję i wie, że z niej wcale nie wynika, że aborcja jest niekonstytucyjna. Taka umiejętność rozróżnienia tych dwóch stanowisk jest ważną zdolnością, którą sędziowie i prawnicy powinni mieć. Niestety, wielu sędziów nie potrafiło tych dwóch rzeczy oddzielić – i dlatego doszło do tej sytuacji. Ja marsze Strajku Kobiet wspieram. Zarówno jako prawnik (napisaliśmy w Fundacji Batorego stanowisko krytykujące rozporządzenie TK), a także jako osoba prywatna: uczestniczyłem w tych marszach w Warszawie.

“Każdy gniew ma jednak dwa końce: mobilizuje serca, ale upraszcza myślenie” – to cytat z pańskiego tekstu z “Gazety Wyborczej“. Wspominał pan, że wyjścia na ulice, które obserwujemy w całej Polsce, są wynikiem swoistej frustracji ludzi. Zatem – co one dadzą nam dokładnie? Co dalej? Rząd ma przed sobą jeszcze trzy lata, a przy pandemii i społecznej niemocy, ludzie prędzej się zniechęcą, niż będą dalej strajkować. Jakie są inne ścieżki wyrażania sprzeciwu? Czy wierzy pan, że cały ten wysiłek da cokolwiek strajkującym?

Odniosę się do całej myśli, którą zawarłem w tym artykule. Ja uważam, że ten protest jest potrzebny i ma szansę zmienić Polskę. Z troską o całą inicjatywę wyraziłem następującą myśl: to, co się teraz dzieje, jest pewnym preludium, które swój finał znajdzie za trzy lata w wyborach, kiedy ludzie będą decydować o przyszłości Polski. Z drugiej strony koalicja rządowa może się pokłócić i wtedy dojdzie do samorozwiązania parlamentu, a wybory odbędą się szybciej. Protesty są ważne i już odniosły swój efekt, ale normalnym sposobem podejmowania decyzji w demokracji są wybory. Ludzie zrozumieli, że Polska jest popsuta.

Spadek poparcia dla rządu stał się właśnie realnym efektem, ale kiedy za trzy lata ludzie będą głosować, to trzeba pamiętać o tym, że nasz kraj nie składa się tylko i wyłącznie z Warszawy. W poprzednich wyborach Prawo i Sprawiedliwość wygrało wśród ludzi, którzy mieszkają na wsiach i małych miejscowościach. Kiedy ci ludzie, zwłaszcza przez propagandę telewizji, widzą, że gniew protestujących kieruje się nie tylko wobec polityków, czy hierarchów kościelnych (notabene równie winnych), ale i wyborców partii rządzącej, czyli wiernych chodzących do kościołów i ich świątyń, to wtedy dobra energia protestu może budować w tych ludziach strach. Ten natomiast przełoży się na późniejszą decyzję w wyborach, która może być korzystna nie dla protestujących, ale dla władzy, która będzie postrzegana jako gwarant spokoju społecznego.

Współcześnie nikt nie wygrywa wyborów przewagą 40-50 proc. głosów. Wygrywa się wybory niewielką przewagą, którą uzyskuje się bardzo mozolnie. Z czego to wynika? Część ludzi jest elektoratem twardym lewicy, inna część prawicy, a gdzieś pośrodku jest taka milcząca większość, która chce normalnie żyć w jakimś względnym spokoju. To o świadomość tych ludzi po środku toczy się zacięta walka.

Dlaczego Kościół (jako hierarchia) jest w tym wszystkim winny?

Moim zdaniem Kościół katolicki zachował się jak paser. Paser korzysta z czyjegoś przestępstwa – Kościół jako hierarchia skorzystał z tego wyroku konstytucyjnego. Mając świadomość tego, że w procesie demokratycznym ludzie nie poprą skrajnego stanowiska Kościoła katolickiego w sprawie aborcji, wykorzystał to załamanie systemu i zachował się jak lobbysta, który przepchnął swoje wartości wbrew woli większości. Takie postępowanie nigdy nie da dalekosiężnych rezultatów, to bardzo krótkowzroczna perspektywa. Ktoś może mieć pogląd, że aborcja jest zła, ale jeśli chce przekonać do tego drugą osobę, potrzebuje umiejętności perswazji i dyskusji, a nie wykorzystywania silnej ręki prawa, by ludzi do czegoś zmusić.

Mamy doświadczenia na świecie, które pokazują, że jeśli ktoś za mocno “przykręca śrubę”, to pojawia się opór. Irlandia jest tego świetnym przykładem, dokładnie takim samym jak Polska. Pewna przewaga wykorzystana tam przez Kościół spowodowała, że sprawy odbiły w drugą stronę. Uważam zatem, że to jest słuszny gniew ludzi wobec hierarchii kościelnej, która nie jest w stanie poradzić sobie z własnymi problemami, ze złem, z przestępstwami, z pedofilią wewnątrz swojego świata. Jednocześnie jest na tyle hipokrytyczna, że siłą narzuca wszystkim innym swoje rozwiązania. Prawo jest tylko i wyłącznie siłą, a nie perswazją. Kościół nie powinien tak postępować, bo jest to przeciwskuteczne. Może być to pyrrusowe zwycięstwo.

Przyjmijmy teoretycznie, że za trzy lata przegrywa PiS, a wygrywa ktoś zupełnie inny. Widzi pan powrót do poprzedniego porządku w sprawie praw aborcyjnych czy może istnieje jakakolwiek szansa na wprowadzenie kompletnie nowych przepisów? Strajk wspierają teraz dwa różne światy; choćby ostatnio Szymon Hołownia poparł akcję w myśl powrotu do poprzednich zasad. Usłyszał gorzkie słowo na “w”, bo wcześniej jawnie opowiedział się przeciwko aborcji.

Możliwe są dwa scenariusze. Jeżeli ten konflikt będzie narastał, to nastąpi odbicie w kierunku jeszcze bardziej liberalnym niż dotychczasowy kompromis aborcyjny, a więc aborcja może stać się po prostu dozwolona, także ze względów społecznych. Tak działa społeczeństwo – im bardziej jakieś rzeczy są mu narzucane, tym większy jest opór. Jeśli ten spór będzie zatem eskalował, to potrafię sobie wyobrazić, że wahadło wychyli się w drugą stronę i wybory w 2023 wygrają ugrupowania skrajnie liberalne, które przywrócą liberalną, ustawową aborcję sprzed 1993 roku. Następnie Trybunał Konstytucyjny to uchyli (bo wciąż w tamtym czasie będzie jeszcze konserwatywny), a nowa liberalna władza odmówi publikacji wyroku, bo powie, że ma go w nosie, dokładnie tak, jak PiS miał wcześniej w nosie wyrok TK w 2016 roku i jak – co widzimy teraz – lekceważy ostatnią decyzję TK. To będzie koniec demokracji, koniec prawa. Wtedy będziemy mieli sytuację, w której co cztery lata ten, kto, będzie wygrywał wybory, będzie czuł, że ma prawo zmienić dosłownie wszystko. To oznacza brak konstytucji, brak ochrony mniejszości, a więc powrót to sytuacji, której po II wojnie światowej chcieliśmy uniknąć – możliwości przemocy w życiu publicznym.

Drugim rozwiązaniem jest wyłonienie się centrum z walki pomiędzy skrajną lewicą i skrajną prawicą. Ludzie często próbują szukać złotego środka i to centrum może zaproponować – jako rozwiązanie kompromisowe – powrót do wcześniejszego kompromisu aborcyjnego. To byłoby lepsze wyjście z tego problemu, bo zapewniłoby przywrócenie spokoju społecznego. Warto podkreślić, że te ostatnie pięć lat naszego życia to ciągła sytuacja społecznego niepokoju. Nie dotyczy to jedynie aborcji, ale innych konfliktów światopoglądowych. Od bardzo bardzo dawna nie mieliśmy w Polsce takiego niepokoju. Lepiej się żyje w społeczeństwie bez tak eskalowanych sporów.

A w jaki sposób na te przemiany może wpłynąć zmiana pokoleniowa? Która de facto w polityce nastąpi za jakieś – plus minus – dziesięć, ewentualnie piętnaście lat.

Właśnie ta zmiana pokoleniowa, którą obserwujemy, jest w dużym stopniu zmianą polityczną. Ona jest kluczowa. Był taki moment, kiedy młodzi ludzie głosowali na PiS albo byli także zainteresowani skrajną prawicą w postaci Konfederacji. Natomiast w tym momencie następuje swoisty proces, który można nazwać przechodzeniem młodych ludzi na lewą stronę sceny politycznej.

Myślę, że do 2023 roku zmieni się struktura preferencji wyborczych, przejście z prawa na lewą stronę sceny politycznej przez młodych ludzi. Ludzie starsi, popierający aktualną władzę, będą za trzy lata w mniejszości. Do tego nowa, spora część młodych ludzi wejdzie do tego zbioru wyborców, do 2023 akurat skończą osiemnaście lat. W tym momencie to jest młodzież lewicująca, ale nie sądzę, by była ona skrajnie lewicowa. Może się też zdarzyć tak, że zareagują na wezwanie prawicy, jeżeli pogorszy się sytuacja gospodarcza z jakiegoś powodu, np. kryzysu. Pójście skrajnie w lewo lub skrajnie w prawo to byłyby niefortunne scenariusze, ponieważ skrajności są po prostu złe, one prowadzą do konfliktu.

Jak pan wyobraża sobie idealną Polskę? Jakiego rządu potrzebujemy?

Myślę, że możemy spokojnie żyć w państwie, które ma świadomość ideałów lewicy, takich właśnie jak kwestie ekologiczne i wizja kraju opiekującego się obywatelami, nie pozostawiającego ich samych sobie, jednocześnie zapewniając im istotny obszar wolności i szacunku dla tradycji, co cechuje prawicę. Jesteśmy w stanie tak ułożyć państwo. Skrajności zawsze dążą do tego, by spokój społeczny zaburzyć.

Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i w 2023 roku młodzi ludzie wybiorą mądrych przywódców, którzy będą przede wszystkim empatyczni. Empatyczni, czyli będą rozumieli, jakie są rzeczywiste problemy ich wyborców, a nie skupiali się na sztucznych kwestiach, bo przykładowo ataku ideologii LGBT na polską rodzinę, co nie jest prawdziwym, ale sztucznie wykreowanym przez PiS i Konfederację utrapieniem Polski. Mówię tu o ludziach, którzy będą zarówno prospołeczni, jak i prowolnościowi. I to być może spowoduje, że będziemy mogli żyć w kraju z aparatem rządzącym, za który nie trzeba będzie się wstydzić. Bo ja, niestety, za obecny rząd się wstydzę. Chciałbym się nie wstydzić. Chciałbym być nie tylko dumny z mojego kraju, ale także z rządu. Ale jak powiedział Mark Twain: “Kraj zawsze zasługuje na poparcie, a rząd tylko wtedy, kiedy na to zasługuje”. Obecnie mój rząd na poparcie nie zasługuje.

Zobacz też: “Tęczowi Patrioci. Lulla La Polaca” reż. Bartek StaszewskiSource link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *