Poseł PSL: w kwestii aborcji proponujemy referendum, w sprawie pandemii Radę Dialogu Społecznego – Jedynka


“Straż Marszałkowska jest po to, by reagować”. Poseł Solidarnej Polski o protestach w Sejmie

Poseł KO Sławomir Nitras pytał między innymi o plany rządu dotyczące wsparcia dla osób zatrudnionych w tych branżach.

Wiceminister Olga Semeniuk odpowiedziała, że do tej pory na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach wszystkich tarcz antykryzysowych rząd przeznaczył 150 miliardów złotych. Mówiła też, że jej resort spotyka się z przedstawicielami poszczególnych branż.

Olga Semeniuk przypomniała, że z instrumentów zapisanych w tarczy branżowej będzie mogło skorzystać 200 tysięcy firm zatrudniających ponad 372 tysiące pracowników. – Koszt wsparcia wyniesie prawie 2 miliardy złotych – powiedziała. Środki będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a o wsparcie będą mogły się ubiegać branże: gastronomiczna, rozrywkowa, targowa, fitness, sprzedaż detaliczna, targowiska i bazary.

Wiceminister wymieniła też kluczowe – jej zdaniem – instrumenty wsparcia. To między innymi zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla małych i mikro firm w wysokości 5 tysięcy złotych.

Tarcza branżowa została złożona w Sejmie jako projekt poselski. Wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.

Poprawki do budżetu

Posłowie będą głosować nad poprawkami Senatu do nowelizacji tegorocznego budżetu, a także wysłuchają informacji ministra zdrowia ws. dostępności lekarzy ginekologów, badań prenatalnych i zabiegów przerywania ciąży.

Senat we wtorek wieczorem zgłosił cztery poprawki do ustawy budżetowej. Pierwsza zwiększa wydatki budżetowe na zdrowie o 2 mld zł i o 3 mld zł na subwencję oświatową dla samorządów. Inna przegłosowana poprawka przewiduje utworzenie nowej rezerwy ze środkami w wysokości 1 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności.

Kolejna poprawka zmniejsza o 700 mln zł wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa i kwotę te przeznacza na nową rezerwę ze środkami na obsługę długu i uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych. Czwarta zgłoszona poprawka obniża wydatki i deficyt budżetu o 100 mln 100 tys. Poprawka ta zmniejsza wydatki: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o 15 mln zł, na Centralne Biuro Antykorupcyjne o 14,6 mln zł, na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 10 mln zł, na Agencję Wywiadu o 10 mln zł, na Urząd Patentowy RP o 500 tys. zł i na obsługę długu o 50 mln zł.

Posłuchaj
00:55 bidżet.mp3 Sejm zagłosuje dziś nad nowelizacją ustawy budżetowej. Relacja Karola Surówki (IAR)

Większy deficyt

Zgodnie z nowelizacją budżetu uchwaloną przez Sejm, deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł. Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej – do 508 mld zł. Dochody są szacowane na 398,7 mld zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe.

Marlena Malag Sejm pap 1200.jpg

Sejm: informacja minister Maląg na temat funkcjonowania programu “Za życiem” została przyjęta

Ustawa przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 proc., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 proc. Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 proc., a płace wzrosną o 3,5 proc., czyli wolniej niż w poprzednich latach.

Sprawa “terminacji ciąż z przyczyn embriopatologicznych”

W ostatnim dniu posiedzenia, w ramach informacji bieżącej posłowie mają wysłuchać informacji ministra zdrowia w sprawie dostępności lekarzy ginekologów, gabinetów ginekologicznych, w tym dla kobiet z niepełnosprawnościami, badań prenatalnych i zabiegów przerywania ciąży. O informację wniosła Lewica.

Ministrowie zdrowia i rodziny mają też odpowiadać na pytania Lewicy i Koalicji Obywatelskiej m.in. w sprawie “nierozliczenia umowy na zakup respiratorów oraz braku celowości, gospodarności i transparentności przy dokonywaniu zakupów związanych z COVID-19” oraz w sprawie “wycofywania się szpitali z badań prenatalnych i terminacji ciąż z przyczyn embriopatologicznych”.

pg

Source link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *