Referendum w sprawie aborcji. Takie rozwiązanie sporu wśród Polaków proponuje poznański samorządowiec Grzegorz Ganowicz


Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w przypadku zagrożenia urodzenia dziecka ciężko chorego lub bez szansy na przeżycie, aborcja jest sprzeczna z Konstytucją. Decyzja ta wywołała protesty i ogólnopolską dyskusję na temat aborcji. Zdaniem Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta Poznania, rozwiązaniem sporu między Polakami może być ogólnokrajowe referendum.

Wydany w ubiegłym tygodniu wyrok Trybunał Konstytucyjny wywołał niezadowolenie części Polaków. W wielu miastach organizowane są marsze i protesty, podczas których dochodzi do dewastowania pomników, budynków i kościołów. Jednak są w Polsce również przeciwnicy aborcji, którym wyrok TK odpowiada. Rozwiązaniem tego sporu, zdaniem Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta Poznania, może być ogólnokrajowe referendum.

Czytaj też: Bogumiła Kaniewska, rektor UAM zabiera głos w sprawie zakazu aborcji. Jej poglądy nie wszystkim się spodobają

– W wielu krajach rozwiązania dotyczące aborcji zaakceptowano w wyniku referendum. Wydaje się, że dlatego, że politycy nie potrafili dojść do porozumienia i przestać być zakładnikami religijnych grup nacisku. Głos w referendum daje silny mandat – zauważył na Facebooku poznański samorządowiec.

W Polsce nie było dotąd referendum w sprawie aborcji. Jednym z państw, które w ostatnim czasie zmieniło prawo aborcyjne w ogólnokrajowym referendum była Irlandia (w 2018 roku).

Kto może zgłosić referendum ogólnokrajowe, kto może głosować?

Referendum ogólnokrajowe można zorganizować w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję RP, a także w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Prawo inicjatywy posiadają Sejm, grupa posłów, Senat, Rada Ministrów, Prezydent RP, a także obywatele (co najmniej 500 tys. osób). W przypadku wniosku obywateli ostateczna ocena jest jednak pozostawiona Sejmowi oraz Prezydentowi. Muszą oni rozpatrzyć inicjatywę obywatelską, jednak nie muszą jej przyjąć.

Zobacz: Cała Polska protestuje

Referendum polega na udzieleniu odpowiedzi „Tak” lub „Nie” na postawione pytania albo na wyborze między zaproponowanymi wariantami rozwiązań. Udział w referendum jest fakultatywny, mogą w nim wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie są pozbawieni praw publicznych lub praw wyborczych oraz nie są ubezwłasnowolnieni.

Czy referendum może coś zmienić?

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności referendum, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Jeśli frekwencja jest niższa, wynik referendum ma charakter jedynie opiniodawczy.

Referendum jest rozstrzygające jeśli oddano większość ważnych głosów pozytywnych albo negatywnych.

ZOBACZ TEŻ:

Gdzie za brak maseczki można dostać mandat? Sprawdź, w jakic…

Wideo

Source link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *