Referendum ogólnopolskie 2015 – kiedy termin?

Referendum ogólnopolskie 2015 – zaplanowane na 6 września 2015 referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Głosujący odpowiedzą w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika.

Kliknij tutaj, jeżeli chcesz przeczytać więcej na temat: PYTANIA REFERENDALNE POLSKA 2015

Referendum ogólnopolskie 2015 – już 6 września 2015

Zapowiedziane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego po I turze wyborów prezydenckich (przegranej z Andrzejem Dudą). 13 maja skierował on projekt postanowienia o zarządzeniu referendum do Senatu, który zaakceptował je 21 maja. 17 czerwca Prezydent podpisał projekt postanowienia zatwierdzonego przez Senat, zaś 19 czerwca zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Koszt przeprowadzenia referendum jest szacowany na około 100 mln zł.

Kontrowersje wokół Referendum ogólnopolskie 2015

Referendum budzi wątpliwości związane m.in. z dopuszczalnością prawną i zasadnością jego przeprowadzenia. Prawo i Sprawiedliwość a także partia KORWiN postulują dopisanie dodatkowych pytań.

Zdaniem części konstytucjonalistów wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i pytanie referendalne w tej sprawie jest sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Pytanie dotyczące finansowania partii politycznych sformułowane jest w sposób nieprecyzyjny. W przypadku wiążącej odpowiedzi przeczącej wykonaniem woli Narodu mogłaby być nawet minimalna zmiana w sposobie finansowania, co nie miałoby szczególnego znaczenie dla państwa. Zdaniem dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego uczynienie przedmiotem referendum „utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa” stanowi ingerencję w toczące się postępowanie ustawodawcze.

10 lipca 2015 Sejm przyjął nowelizację ordynacji podatkowej, zawierającą zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika.

informacja za: WIKIPEDIA