Czy Polacy wiedzą, o czym będą decydować w referendum? Badanie CBOS

Od czasu ogłoszenia referendum minęły ponad dwa miesiące, więc CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) postanowił zapytać Polaków, czy wiedzą, “czego konkretnie dotyczy będzie to referendum”. I okazało się, że wiedza Polaków na jego temat nie jest powszechna.

Na dwa miesiące przed ogólnokrajowym referendum – mimo formalnego rozpoczęcia kampanii referendalnej – połowa dorosłych Polaków nie wie, czego konkretnie będzie ono dotyczyć. Wiedzę w tym zakresie deklarują przede wszystkim ci, którzy bardziej interesują się polityką i mają wyraziste poglądy polityczne.

referendum polska 2015
Wprawdzie nieco rośnie odsetek Polaków deklarujących wiedzę o kwestiach, które będą poddane pod referendum, jednak praktycznie niezmienny pozostaje relatywnie niski poziom zainteresowania nim, co na razie nie gwarantuje frekwencji zapewniającej ważność tego głosowania.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w czerwcu i lipcu 2015 roku.

Źródło: www.cbos.pl

Jakie pytania padną w Referendum Polska 2015?

Piszemy tutaj: Referendum w Polsce – 6 wrzesień 2015

Zobacz film na temat Referendum Polska 2015 i referenda akcesyjne w Europie: