Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa

Czy jesteś za Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa? Zarejestruj się na stronie referendum.pl, stwórz profil użytkownika i oddaj głos “ZA” albo “PRZECIW”.

W Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia się trzy formy finansowania partii politycznych: finansowanie partii politycznych z budżetu państwa, dochody z prowadzenia działalności i z własnego majątku partii oraz świadczenia uzyskiwane od osób prywatnych i od grup interesów.

Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa – ZA czy PRZECIW

Aby uzyskać możliwość zasilania kont bankowych środkami budżetowymi partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu, tworząc samodzielnie komitet wyborczy, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju. W ustawie budżetowej z 2014 roku na partie polityczne zarezerwowano kwotę 54,6 mln złotych. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii partie polityczne są finansowane głównie ze środków prywatnych, tj. składek członkowskich, darowizn i różnego rodzaju działalności, w Belgii są finansowane ze środków prywatnych (składki członkowskie, darowizny i różnorodna działalność partii) oraz zasilane stałą kwotą z budżetu państwa.

Pytania referendalne – finansowanie partii

Zobacz inne grupy tematyczne oraz zagadnienia dla referendum wrzesień 2015

Najnowsze wiadomości na tematy dotyczące referendum ogólnopolskiego i referendum lokalnego na stronie WIADOMOŚCI REFERENDUM 2015