Referendum

Referendum to jedno z najważniejszych narzędzi demokracji bezpośredniej, które umożliwia obywatelom bezpośredni udział w procesie podejmowania decyzji politycznych i społecznych. W referendum obywatele mogą wyrazić swoje opinie na ważne dla nich kwestie i wpłynąć na kształtowanie polityki państwa. Referendum odgrywa istotną rolę w systemie demokratycznym, umożliwiając obywatelom udział w procesie podejmowania decyzji, co z kolei zwiększa ich zaangażowanie w życie publiczne i umacnia demokratyczne wartości społeczne.

Pytania referendalne

Kontakt

kontakt@referendum.pl